Tjenester

BB Moss kan bistå våre kunder i hele prosessen fra ide og planlegging til igangsetting.

Vårt personale har god kunnskap om lover og regler, bransjestandarder, tekniske aspekt og gjennomføring hva gjelder deres områdesikring, og bistår gjerne i prosessen med valg av deres områdesikring.

Montasje

Ny montasje av porter, gjerde, bommer, pullerter, rotasjonsporter og sperretrinn.

Reparasjon

Vi reparerer alt av ødelagte gjerder, skyveporter, manuelle porter, bommer osv. Ta kontakt.

Forsikringsskader

Vi utfører prisoverslag og reparasjon på porter, gjerde, bommer osv.

Trenger du/dere å få sikret større sårbare installasjoner, hagen eller industritomta deres?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.